Organizacja

Data publikacji 11.02.2013

Organizacja przedszkola

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców. Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do godz. 17.00.

 3. W chwili obecnej w naszym przedszkolu funkcjonuje 12 oddziałów: 5 w budynku przedszkola, 4 w budynku po Bibliotece Pedagogicznej, 3 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

4.Wszystkie pomieszczenia posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji zadań statutowych: doskonała baza lokalowa, ekologiczny i sportowy charakter przedszkola, zintegrowany i zaangażowany w swoją pracę zespół nauczycielek i personelu pomocniczego.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

7. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola, jako Przedszkola dyżurujące.

8. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz. 8.00 – 13.00

9. Poszczególne oddziały w przedszkolu:

Budynek nr 1 Przedszkola Publicznego nr 8 im. Króla Maciusia I ul. Królowej Jadwigi 17

 I oddział „Słoneczka” dla dzieci 3 letnich

 II oddział „ Krasnoludki” dla dzieci 4 letnich

 III oddział „Biedronki” dla dzieci 4 letnich

 IV oddział „ Leśne Skrzaty” dla dzieci 4 i 5 letnich

V oddział „Motylki” dla dzieci  5 letnich

Budynek nr 2 Przedszkola Publicznego nr 8 im. Króla Maciusia I znajdujący się w budynku po Bibliotece Pedagogicznej ul. Sobieskiego 12

 VI  oddział „Przyjaciele Zajączka" dla dzieci 3 letnich

 VII oddział „Przyjaciele Puchatka" dla dzieci 3 letnich

VIII oddział „Przyjaciele Prosiaczka” dla dzieci 4 letnich

IX oddział „Przyjaciele Tygryska” dla dzieci 4 letnich

Budynek nr 3 Przedszkola Publicznego nr 8 im. Króla Maciusia I przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza ul. Sobieskiego 12

X oddział „ Kosmatki” dla dzieci 5 letnich

XI oddział „Ekoludki” dla dzieci 5 letnich

XII oddział „Smerfy” dla dzieci 5 letnich

Data publikacji 11.02.2013

Rejestr zmian
Autor: Agata Walczewska

Osoba publikująca: Agata Walczewska
Przedszkole Publiczne Nr 8

Statystyka strony: 958 wizyt