Finanse
Data publikacji 25.10.2017

Finanse

Wydatki i dochody przedszkola w roku 2017 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki,

- zakup materiałów i wyposażenia,

- bieżące opłaty za media,

- zakup srodków czystoci,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakup materiałów papierniczych,

- zakup energii,

- zakup usług remontowych,

- zakup usług dostępu do sieci Internet,

- zakup pozostałych usług,

- podróże służbowe krajowe, bilety MPK,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe,

- odpisy na ZFŚS

Data publikacji 25.10.2017

Rejestr zmian
Autor : Agata Walczewska

Osoba publikująca: Agata Walczewska
Przedszkole Publiczne Nr 8

Statystyka strony: 228 wizyt