Prawo
Data publikacji 10.05.2019

Status Publicznego Przedszkola nr 7

Status prawny

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu jest placówką  oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radomia    a w nim Wydział Edukacji Sportu i Turystyki               

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Radomiu

 

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Statutu Publicznego Przedszkola Nr 7 w Radomiu 

Załączniki

Data publikacji 10.05.2019

Data modyfikacji 10.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Sijer

Osoba publikująca: Małgorzata Sijer
Przedszkole Publiczne Nr 7

Statystyka strony: 15 wizyt