Sposób załatwiania spraw

Data publikacji 14.02.2013

przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:  

• telefonicznie/fax  48 364 37 21

• listownie: ul. Rapackiego 4

• e-mail: przedszkole6radom@vp.pl

rozmowy indywidualne- konsultacje  - u dyrektora placówki

• rozmowy indywidualne - konsultacje w  sprawach wychowawczo-opiekuńczo-    

   dydaktycznych osobiście z nauczycielami grup.

 

 

 

 

Data publikacji 14.02.2013

Rejestr zmian
Autor: Bożena Nowikow

Osoba publikująca: Bożena Nowikow
Przedszkole Publiczne Nr 6

Statystyka strony: 858 wizyt