Prawo

Data publikacji 13.02.2013

status prawny

Status prawny

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu jest placówką oświatowo-

wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom , Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki ul. Żeromskiego 53
 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty

w Warszawie- Delegatura w Radomiu ul. Żeromskiego 53

 

 

Data publikacji 13.02.2013

Rejestr zmian
Autor: Bożena Nowikow

Osoba publikująca: Bożena Nowikow
Przedszkole Publiczne Nr 6

Statystyka strony: 826 wizyt