Finanse

Data publikacji 13.02.2013

Wydatki i dochody przedszkola w 2013 r.

 

Wydatki przedszkola w roku 2013 przeznaczone są na:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie

  społeczne i Fundusz Pracy

 - zakup materiałów i wyposażenia

- zakup wody

 - wywóz nieczystości

 - zakup środków żywności

 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 - zakup materiałów papierniczych

 - zakup energii

 - zakup usług remontowych

 - naprawy bieżące

 - zakup usług telekomunikacyjnych

 - zakup usług dostępu do sieci Internet

 - podróże służbowe krajowe - bilety MPK

 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe

 - odpisy na ZFŚS

 - szkolenia pracowników

 - badania pracowników

 

 Dochody przedszkola w roku 2013 to:

 Wpływy z usług:

 - opłata za godziny ponad podstawę programową

 - opłata za wyżywienie

Data publikacji 13.02.2013

Data modyfikacji 14.02.2013
Rejestr zmian
Autor: Bożena Nowikow

Osoba publikująca: Bożena Nowikow
Przedszkole Publiczne Nr 6

Statystyka strony: 974 wizyt