Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 08.02.2013

przyjmowanie i załatwianie spraw

 

• telefonicznie/fax 48 332 27 07

• listownie: ul. Czarnoleska 15  26-600 Radom

• e-mail: przedszkole5radom@op.pl

• osobiście, w godzinach pracy przedszkola - u dyrektora placówki

• dodatkowo sprawy wychowawcze-opiekuńcze osobiście z nauczycielami poszczególych grup

 


  


 


 

Data publikacji 08.02.2013

Data modyfikacji 18.02.2015
Rejestr zmian
Autor : Teresa Szerling

Osoba publikująca: Teresa Szerling
Przedszkole Publiczne Nr 5

Statystyka strony: 1662 wizyt