Rejestry, ewidencje, archiwa
Data publikacji 31.01.2019

Prowadzone są:

 • Planowanie i sprawozdawczość

 • Księga wyjść służbowych

 • Zarządzenia Dyrektora przedszkola

 • Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

 • Protokoły zebrań Rady Rodziców

 • Rejestr wypadków pracowników oraz dzieci

 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

 • Rejestr innowacji pedagogicznych

 • Rejestr nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu

 • Rejestr regulaminów

 • Rejestr praktyk studenckich

 • Rejestr wniosków dyrektora przedszkola o nagrody Prezydenya i MKO

 • Rejestr ocen dodrobku zawodowego nauczycieli

 • Rejestr ocen pracy nauczycieli

 • Rejestr nagród jubileuszowych

 • Rejestr nagród przeznawanych przez Dyrektora

 • Rejestr badań lekarskich

 • Rejestr szkoleń BHP

 • Rejestr opinii Rady Pedagogicznej

 • Rejestr zawieranych umów o pracę

 • Rejestr upoważnień w zakresie RODO

 • Rejestr zaświadczeń

 • Rejestr zwolnień lekarskich

 • Rejestr korespondencji

 • Rejestr wydawanych świadectw pracy

 • Rejestr bhp – odzież i obuwie ochronne, środki ochrony osobistej

 • Ewidencja urlopów pracowników

 • Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencja dzieci uczęszczających do przedszkola

 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 • Akta osobowe

 • Składnica akt

 


 

Data publikacji 31.01.2019

Data modyfikacji 31.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Teresa Szerling

Osoba publikująca: Teresa Szerling
Przedszkole Publiczne Nr 5

Statystyka strony: 1384 wizyt