Rejestry, ewidencje, archiwa
Data publikacji 08.02.2013

Prowadzone są:

 • Planowanie i sprawozdawczość

 • Księga wyjść służbowych

 • Zarządzenia Dyrektora przedszkola

 • Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

 • Protokoły zebrań Rady Rodziców

 • Rejestr wypadków pracowników oraz dzieci

 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

 • Rejestr zaświadczeń

 • Rejestr zwolnień lekarskich

 • Rejestr korespondencji

 • Rejestr wydawanych świadectw pracy

 • Rejestr bhp – odzież i obuwie ochronne, środki ochrony osobistej

 • Ewidencja urlopów pracowników

 • Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencja dzieci uczęszczających do przedszkola

 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 • Akta osobowe

 • Składnica akt

 


 

Data publikacji 08.02.2013

Data modyfikacji 30.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Teresa Syerling

Osoba publikująca: Teresa Szerling
Przedszkole Publiczne Nr 5

Statystyka strony: 1281 wizyt