Prawo
Data publikacji 08.02.2013

status prawny

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom , Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji ul. Żeromskiego 53
 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w Radomiu ul. Żeromskiego 53


 

Data publikacji 08.02.2013

Data modyfikacji 31.08.2014
Rejestr zmian
Autor : Teresa Szerling

Osoba publikująca: Teresa Szerling
Przedszkole Publiczne Nr 5

Statystyka strony: 1548 wizyt