Finanse
Data publikacji 11.02.2013

Wydatki i dochody przedszkola w roku 2018 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki 

- zakup materiałów i wyposażenia 

- bieżące opłaty za media

- zakup środków żywności

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakup materiałów papierniczych

- zakup energii

- zakup usług remontowych

- zakup usług pozostałych

- zakup usług dostępu do sieci Internet

- podróże służbowe krajowe - bilety MPK

- różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe

- odpisy na ZFŚS

  

Data publikacji 11.02.2013

Data modyfikacji 21.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Teresa Szerling

Osoba publikująca: Teresa Szerling
Przedszkole Publiczne Nr 5

Statystyka strony: 2049 wizyt