Organizacja
Data publikacji 16.10.2018

Organizacja przedszkola

Organizacja przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do godz. 17.00.

3. W chwili obecnej w naszym przedszkolu funkcjonuje 13 oddziałów: 10 w budynku przedszkola, 3 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27.

4. Przedszkole posiada odpowiednio wyposażoną bazę lokalową niezbędną do realizacji zadań statutowych. Nasza placówka wychowuje
i rozwija dzieci w duchu: integracji, tolerancji, samodzielności, poszanowania tradycji, twórczości artystycznej, kreatywnego myślenia
na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby.  

5. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
Przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

6. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole realizuje w godz. 8.00 – 13.00

7. Oddziały przedszkolne:

W budynku Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej w Radomiu ul. Olsztyńska 12 funkcjonuje
10 oddziałów:

- 6 oddziałów ogólnodostępnych

- 1 oddział integracyjny

- 3 oddziały specjalne

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 ul. Sadkowska 16 funkcjonuje 3 oddziały:

- 2 oddziały ogólnodostępne

- 1 oddział integracyjny

 

Data publikacji 16.10.2018

Data modyfikacji 16.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Agnieszka Bednarczyk

Osoba publikująca: Agnieszka Bednarczyk
Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi

Statystyka strony: 169 wizyt