Sposób załatwiania spraw

Data publikacji 17.02.2013

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw:

• telefonicznie : tel.  (48) 344 71 62 fax. (48) 344 30 86

• listownie: ul. Powstańców Śląskich 9  26-600 Radom

• e-mail: pp24radom@wp.pl

• osobiście, w godzinach pracy przedszkola - u dyrektora placówki

• dodatkowo sprawy wychowawczo-opiekuńcze  i terapeutyczne osobiście z nauczycielami grup poszczególnych oddziałów oraz ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu (psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy)

Data publikacji 17.02.2013

Rejestr zmian
Autor: Ewelina Wlazło

Osoba publikująca: Ewelina Wlazło
Przedszkole Publiczne Nr 24

Statystyka strony: 766 wizyt