Prawo

Data publikacji 17.02.2013

Statut

Przedszkole Publiczne Nr 24 im. Janusza Korczaka w Radomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom , Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji Sportu i Turystyki ul. Żeromskiego 53
 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w Radomiu ul. Żeromskiego 53

Data publikacji 17.02.2013

Data modyfikacji 17.02.2013
Rejestr zmian
Autor: Ewelina Wlazło

Osoba publikująca: Ewelina Wlazło
Przedszkole Publiczne Nr 24

Statystyka strony: 796 wizyt