Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne-18/prawo/22416,prawo.html
2020-06-06, 23:59

status prawny

Przedszkole Publiczne Nr 23 w Radomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom , Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji Sportu i Turystyki

ul. Żeromskiego 53
 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu

ul. Żeromskiego 53

 

Metadane

Data publikacji : 17.02.2013
Data modyfikacji : 23.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Zielonka
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Zielonka Przedszkole Publiczne Nr 23
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Zielonka

Opcje strony