Prawo

Data publikacji 17.02.2013

status prawny

Przedszkole Publiczne Nr 23 w Radomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom , Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji Sportu i Turystyki

ul. Żeromskiego 53
 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu

ul. Żeromskiego 53

 

Data publikacji 17.02.2013

Data modyfikacji 28.02.2013
Rejestr zmian
Autor: Izabela Zielonka

Osoba publikująca: Izabela Zielonka
Przedszkole Publiczne Nr 23

Statystyka strony: 889 wizyt