Organizacja
Data publikacji 15.02.2013

Organizacja Przedszkola

1.Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu od 600-1700

3. W przedszkolu funkcjonuje osiem oddziałów

4. Szczególną organizacją wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora  i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w  terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny ztawierdza Organ Prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

5.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany do danej grupy wiekowej. 

6. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września karzdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia  następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza podległe mu Przedszkola jako Przedszkola dyżurujące

7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz 800- 1300

8. Poszczególne oddziały w przedszkolu

     Czas przeznaczony na realizac

 • oddział I "Żabki"  (3 latki)
 • oddział II "Muchomorki  (4 latki)
 • oddział III " Misie" (3- latki)
 • oddział IV " Krasnolódki" (4-latki)
 • oddział V " Biedronki" (4 - latki)
 • oddział VI " Pszczółki" (6 - latki)
 • oddział VII "Motylki " (5 - latki)
 • oddział VIII "Jeżyki" (5 - latki)
 • oddział  IX "Słoneczka" (5-latki)
 • oddział X " Jagódki" (5-latki)
 • oddział XI "Stokrotki" (6-latki)
Data publikacji 15.02.2013

Data modyfikacji 27.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Izabela Zielonka

Osoba publikująca: Izabela Zielonka
Przedszkole Publiczne Nr 23

Statystyka strony: 1224 wizyt