Finanse
Data publikacji 15.02.2013

Finanse:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki
 • zakup materiałów i wyposażenia
 • zakup środków żywności
 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 • zakup materiałów papierniczych
 • zakup usług remontowych
 • zakup usług pozostałych
 • zakup usług za internet, gaz
 • bilety MPK
 • różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe
 • odpisy na ZFŚS
Data publikacji 15.02.2013

Data modyfikacji 28.02.2013
Rejestr zmian
Autor : Izabela Zielonka

Osoba publikująca: Izabela Zielonka
Przedszkole Publiczne Nr 23

Statystyka strony: 1204 wizyt