Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 19.10.2017

Sposób załatwiania spraw

- telefonicznie pod numerem: (48) 363 75 09

- listownie: ul. Zbrowskiego 10; 26-600 Radom

- e-mail: kontakt@poczta.przedszkole17.radom.pl

- osobiście, w godzinach pracy przedszkola:

Dyrektor: mgr Anna Belowska

Data publikacji 19.10.2017

Data modyfikacji 10.05.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Ewa Kalwasińska
Przedszkole Publiczne Nr 17

Statystyka strony: 321 wizyt