Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 29.01.2019

Sposób załatwiania spraw

- telefonicznie pod numerem: (48) 331 68 10

- listownie: ul. Grenadierów 3; 26-600 Radom

- e-mail: pp16radom@gmail.com

- osobiście, w godzinach pracy przedszkola:

Dyrektor: mgr Urszula Wołowiec
Wicedyrektor: mgr Milena Strzemecka-Pszczoła

Data publikacji 29.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Wołowiec
Przedszkole Publiczne Nr 16

Statystyka strony: 100 wizyt