Ogłoszenia, komunikaty

KOMUNIKAT DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 15 W RADOMIU