Finanse
Data publikacji 26.11.2013

Opłaty za przedszkole

Opłaty regulowane są gotówką w kasie przedszkola w terminie do 10-ego dnia miesiąca. Wysokość opłat oraz terminy ich uiszczania publikowane są co miesiąc na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola oraz na tablicach przy oddziałach przedszkolnych w budynku PSP Nr 9.

Data publikacji 26.11.2013

Rejestr zmian
Autor : Jarosław Dziewierz

Osoba publikująca: Anetta Kwiatek
Przedszkole Publiczne Nr 14

Statystyka strony: 969 wizyt