Redakcja

Data publikacji 28.01.2016

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. 2015 r. poz. 1942)  przesyłam w załączeniu:

- Uchwałę nr  260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

- Zarządzenie nr 1072/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2016/2017.

Załączniki

Data publikacji 28.01.2016

Data modyfikacji 28.01.2016
Rejestr zmian
Autor: Kinga Chołuj

Osoba publikująca: Kinga Chołuj
Przedszkole Publiczne Nr 11

Statystyka strony: 461 wizyt