Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 06.02.2013

Jak załatwić sprawę

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

● telefonicznie/fax   48 360 63 80

● listownie:  ul. Jasińskiego 4

● e – mail:  ppnr2@wp.pl

● rozmowy indywidualne – konsultacje – u dyrektora placówki

● rozmowy indywidualne – konsultacje w sprawach wychowawczo – opiekuńczo –  dydaktycznych osobiście z nauczycielami grup

 

 

Data publikacji 06.02.2013

Data modyfikacji 04.11.2016
Rejestr zmian
Autor : Dorota Wólczyńska

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Teleinformatyczny

Statystyka strony: 1608 wizyt