Finanse
Data publikacji 14.03.2013

Wydatki przedszkola w roku 2016

Wydatki przedszkola w roku 2016 przeznaczone są na:

 

-          wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

-          zakup materiałów i wyposażenia

-          zakup wody

-          wywóz nieczystości

-          zakup środków żywności

-          zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-          zakup materiałów papierniczych

-          zakup energii

-          zakup usług remontowych

-          bieżące naprawy

-          zakup usług telekomunikacyjnych

-          zakup usług dostępu do sieci Internet

-          zakup pozostałych usług

-          bieżące opłaty za media

-          podróże służbowe krajowe – bilety MPK

-          różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe

-          odpisy na ZFŚS

-          szkolenia pracowników

-          badania pracowników

Data publikacji 14.03.2013

Data modyfikacji 07.01.2016
Rejestr zmian
Autor : Dorota Wólczyńska

Osoba publikująca: Dorota Wólczyńska
Przedszkole Publiczne Nr 2

Statystyka strony: 1879 wizyt