Ogłoszenia, komunikaty
Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, w godz. od 7.30 do 15.30 z dopiskiem „Konkurs”