Finanse
Data publikacji 30.01.2019

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu
jest placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom

Młodzieżowy Dom Kultury utrzymywany jest ze środków organu prowadzącego placówkę - Gminy Miasta Radomia, który określa także zasady gospodarowania środkami finansowymi.
Majątek Młodzieżowego Domu Kultury jest własnością miasta Radomia.

Data publikacji 30.01.2019

Data modyfikacji 30.01.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Krzysztof Paterek
Młodzieżowy Dom Kultury

Statystyka strony: 33 wizyt