Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/inne/centrum-ksztalcenia-ust/ogloszenia-komunikaty/36047,Informacja-o-wyborze-oferty-na-wykonanie-termomodernizacji-czesci-scian-piwnic-C.html
2020-09-23, 12:51

Informacja o wyborze oferty na wykonanie termomodernizacji części ścian piwnic CKU

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu informuje, że w dniu 14.10.2016r. dokonano oceny złożonych ofert na wykonanie termomodernizacji części ścian piwnic CKU.

Wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez:

        Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Sanitarne i Gazowe Kępczyński Marian z siedzibą w Radomiu przy ul. Koziegórskiej 5 m 1.

 

                                                                            Dyrektor

                                                                Jolanta Świdzikowska

 
                                                            
                 
               

Metadane

Data publikacji : 17.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Ustawicznego

Opcje strony