Prawo
Data publikacji 13.02.2015

Regulamin rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 12 w Radomiu

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 12 W RADOMIU

Terminy rekrutacji (Zarządzeniem nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2015r.
w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów
na rok szkolny 2015/2016):

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

  1. Od 13 kwietnia do 8 maja 2015r. - składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum (kwestionariuszy).

  2. Od 22 czerwca do 24 czerwca 2015 r. do godz. 16.00 kandydaci do gimnazjów objętych rekrutacją elektroniczną mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły.

  3. Do 1 lipca 2015r. – do godziny 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez kandydatów.

  4. 8 lipca 2015r. – od godziny 14.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

Zasady rekrutacji – podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowywania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2014r., poz.7)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506).

- zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, w uzasadnionych jednostkowych przypadkach, może przedłużyć termin składania wniosków.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Data publikacji 13.02.2015

Data modyfikacji 09.04.2015
Rejestr zmian
Autor : Agnieszka Kapusta

Osoba publikująca: Agnieszka Kapusta
Publiczne Gimnazjum Nr 12

Statystyka strony: 499 wizyt