Rejestry, ewidencje, archiwa
Data publikacji 15.02.2013

Rejestry , ewidencje , archiwa

                 Prowadzone są:

- planowanie i sprawozdawczość

- Zarządzenia Dyrektora

- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

- rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

- protokoły posiedzeń Rady Rodziców

- rejestr wypadków pracowników i uczniów

- rejestr wydawanych zaświadczeń

- rejestr zwolnień lekarskich

- rejestr korespondencji

- rejestr bhp / odzież i obuwie ochronne /

- księga wyjść służbowych

- ewidencja urlopów pracowniczych

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja druków ścisłego zarachowania

- ewidencja uczniów

- akta osobowe

- składnica akt

Data publikacji 15.02.2013

Rejestr zmian
Autor : Bernarda Ogorzałek

Osoba publikująca: Bernarda Ogorzałek
Publiczne Gimnazjum Nr 11

Statystyka strony: 897 wizyt