Ogłoszenia, komunikaty

1/2017
Data publikacji 07.06.2017

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Termin składania ofert: do 14.06.2017 r. Otwarcie ofert oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi dnia 20.06.2017 r. o godz.11.00. Sposób składania dokumentów: osobiście lub listownie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w PG Nr 6 w Radomiu”. Miejsce składania dokumentów: Publiczne Gimnazjum Nr 6, 26-600 Radom, ul. Sadkowska 16. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Data publikacji 07.06.2017

Data modyfikacji 07.06.2017
Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Urszula Ginter
Publiczne Gimnazjum Nr 6

Statystyka strony: 126 wizyt