Ogłoszenia, komunikaty
Data publikacji 02.02.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 W RADOMIU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr  w Radomiu;   ul. Czarnoleska 10 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Spyt  zam. w Radomiu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            Kandydatka spełnia wymogi formalne, wykazała się wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku oraz spełnia wymogi ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458
z późn.zm.)

 

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                           01.02.2016 r .  Andrzej Lidak -      Dyrektor

                                                      

Data publikacji 02.02.2016

Rejestr zmian
Autor : Dyrektor Andrzej Lidak

Osoba publikująca: Sylwia Szafranowicz
Publiczne Gimnazjum Nr 3

Statystyka strony: 30903 wizyt