Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 07.12.2017

Wnioski i Sprawy

FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wnioski-i-uwagi-do-plan/33811,Formularze-do-pobrania.html 

FORMULARZE WNIOSKU I UWAGI
DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/wnioski-i-uwagi-do-stud/33812,Formularze-do-pobrania.html

Data publikacji 07.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Rafał Wilczyński


Statystyka strony: 505 wizyt